خانه » برند

درباره سوفوس بیشتر بدانید

شــرکت ســوفوس ارائه دهنده انواع فایروال سوفوس در 1985 در انگلســتان تاســیس گردیــد. Sophos در زمینه هــای مختلــف امنیــت شــامل: نــرم افــزار، ســخت افــزار، ارتباطــات، رمزنــگاری، امنیــت شــبکه، امنیت پســت الکترونیــک و امنیــت دســتگاههای همــراه، محصــوالت مختلفــی ارائــه نمــوده است و بیــش از هرچیـز بـا UTM هایـش شـناخته شــده اســت. در ســالیان اخیــر محصــولات سوفوس از جمله فایروال Sophos موفــق بــه کســب جوایــز متنوعــی در امنیــت شــبکه شــده اند.

ما سی سال پیش شروع به ساخت آنتی ویروس و محصولات رمزنگاری برای کمک به حفاظت از شبکه ها نمودیم که توسط بیش از 100 میلیون نفر در 150 کشور و 100,000 کسب و کار و همچنین شرکتهایی چون Pixar, Under Armour, Northrop Grumman, Xerox, Ford, Avis و Toshiba ، مورد استفاده قرار گرفته است.

محصولات حفاظتی IT بسیار پیچیده تر از شبکه هایی شده اند که قرار است از آنها حفاظت کنند. در فایروال سوفوس ما میدانیم که راهکار حل پیچیدگی این است که این سیستمها را پیچیده تر نسازیم. ما با دانستن این موضوع که حفاظت ساده بهترین نوع حفاظت است، با وضوح و اطمینان با چالش ها روبرو می شویم

اطلاعات تکمیلی

UTM های SOPHOS در سالیان گذشته هموار در رتبه بندی معتبر Gartner در رده Leaders جای گرفته و ضمن قرارگیری در کنار برندهای مطرح UTM ، امکانات متنوع و متعددی نظیر امنیت درگاه اینترنت، پست الکترونیک، نرم افزارهای کاربردی تحت وب و گزارش دهی را در قالب تنها یک راه حل و بدون نیاز به استفاده از زیرساخت‌های متعدد و هزینه‌های اضافه گزاف در اختیار کاربران قرار داده است. همچنین، با ارائه نسل جدید این تجهیزات ، سری SG ، علاوه بر افزایش چشمگیر سرعت و توان سیستم، امکانات امنیتی متنوع و متعددی نیز به کاربران عرضه شده است.

امتیازات UTM های SOPHOS

1 – سادگی راهبری

طراحی ساده و در عین حال حرفه ای کنسول در UTM های SOPHOS ، ضمن ارائه حداکثر اطلاعات قابل مشاهده به راهبر بدون ایجاد شلوغی و سردرگمی در اطلاعات ارائه شده ، موجب کنترل هر چه بهتر، دسترسی سریع تر به امکانات و در نهایت ، سهولت و سرعت در عملکرد با UTM می شود.

2 – سرعت بسیار بالا

استفاده از پردازنده های چند هسته ای Intel ، هارد دیسک های SSD و شتاب بخشیدن به فرآیند پویش حافظه تنها چند نمونه از تغییرات بنیادینی هستند که UTM های SOPHOS را به یکی از سریع ترین تجهیزات در نوع خود بدل نموده اند.

3 – سرعت بسیار بالا

استفاده از پردازنده های چند هسته ای Intel ، هارد دیسک های SSD و شتاب بخشیدن به فرآیند پویش حافظه تنها چند نمونه از تغییرات بنیادینی هستند که UTM های SOPHOS را به یکی از سریع ترین تجهیزات در نوع خود بدل نموده اند.